Opbouwen is moeilijker dan afbreken. Tenminste, zo gaat het spreekwoord. In de praktijk blijkt echter dat ook aan sloopwerk de nodige aandacht moet worden besteed. Zeker in een industriële context. In dit artikel leggen we uit wat we verstaan onder kwalitatieve sloopwerken en waar je op moet letten.

Kwalitatieve afbraak- en sloopwerken zorgen ervoor dat je snel weer aan de heropbouw kunt beginnen. Bovendien is een grondige aanpak financieel interessanter dan haastwerk. Kwalitatief sloopwerk moet aan een aantal vereisten voldoen. We zetten de belangrijkste op een rijtje:

FUNDERING VERWIJDEREN

Moet een gebouw met de grond gelijk gemaakt worden, dan is het belangrijk dat ook de funderingen verdwijnen. Gebeurt dat niet? Dan heeft dat gevolgen voor de heropbouw, zowel naar tijd als financieel. Plan je een afbraak? Maak dan concrete afspraken met de aannemer over wat er precies gesloopt moet worden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

BOUWPUT PROPER ACHTERLATEN

Een aannemer die zijn werk serieus neemt, zorgt ervoor dat hij een propere bouwput achterlaat. Dat wil zeggen dat hij alle brokstukken verwijdert én dat hij geen verontreinigd zand in de put stort. Vooral dat laatste is schering en inslag bij nogal wat bouwbedrijven.

SANEREN WANNEER NOODZAKELIJK

Aansluitend bij het vorige aandachtspunt noemen we ook graag saneringswerken. Is de bodem verontreinigd? Dan is het de taak van de aannemer die de sloopwerken regelt om dat te melden en een oplossing voor te stellen. Ook hier zorgt een laattijdige melding voor tijd- en geldverlies.

OMZICHTIGE AFBRAAK

Moet er slechts een gedeelte van een gebouw worden afgebroken? Dan moet de aannemer erg voorzichtig te werk gaan. Dankzij moderne technieken is het perfect mogelijk om een deel van een gebouw plat te gooien, zonder dat de overige bedrijfsactiviteiten op de site daar hinder van ondervinden.

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde aannemer voor industriële afbraak- en opbouw?
Neem contact met ons op