3 toepassingen van betonzaagwerken

Sommige verbouw- en renovatiewerken vinden enkel aan de binnenkant van een gebouw plaats. Zoals de aanpassing van vloerplaten. Dat kan door middel van betonzaagwerken. Axio heeft vele jaren ervaring met het zagen in betonplaten. Toepassingen die regelmatig terugkomen zijn: UITSPARING VOOR EEN NIEUWE TRAP Bij afbraakwerken moet niet altijd het volledige gebouw tegen de vlakte.…

Lees meer

Welke machines komen te pas bij afbraakwerken?

Vrijwel elke job vraagt specifieke gereedschappen. Denk bijvoorbeeld aan het kookgerei van een chef, of de apparatuur van een tandarts. Ook bij sloopwerken zijn er speciale machines en werktuigen nodig. Wij maakten een overzicht: ZWAAR MATERIEEL Aan de afbraak van een bedrijfsgebouw begin je niet met een hamer en een beitel. Met machines gaat alles…

Lees meer

Alles wat je moet weten over boscompensatie

Heb je een bouwgrond gekocht voor een nieuw bedrijfspand, maar staat het vol met bomen? Dan moet je die eerst kappen. Dat kan echter niet zonder een boscompensatie. WAT IS EEN BOSCOMPENSATIE? In Vlaanderen is een boscompensatieplicht van kracht. Dat wil zeggen dat er voor elke ontbossing een compensatie vereist is. Als compensatie zijn er…

Lees meer

Wat is een sloopopvolgingsplan?

Ga je een gebouw afbreken? Dan heb je waarschijnlijk een sloopopvolgingsplan nodig. Een sloopopvolgingsplan brengt de afvalstromen in kaart. Het zegt welke materialen vrijkomen tijdens de afbraak, waar ze zich bevinden en in welke hoeveelheden. Het doel is simpel: vermijden dat afval met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP), zoals asbest, plastic en rookmelders, bij het steenpuin…

Lees meer

Is een materiaalrecuperatie mogelijk tijden de sloop van een gebouw?

Laten we meteen met de deur in huis vallen: ja, een materiaalrecuperatie is mogelijk tijdens de sloop van een gebouw.Tijdens de ontmanteling worden kostbare materialen met veel zorg verwijderd. Op deze manier kan je ze hergebruiken in een ander project of doorverkopen aan geïnteresseerde partijen. WAAROM EEN MATERIAALRECUPERATIE? Het hergebruiken van materialen is een vorm…

Lees meer

Hoe gebeurt de asbestverwijdering tijdens afbraakwerken?

Enkele decennia geleden waren asbesthoudende bouwmaterialen vrij populair. Maar toen kende men de gevaren van dit materiaal nog niet. Het brengt namelijk enorme gezondheidsrisico’s met zich mee.Daar kwam in 1998 verandering in. Sindsdien is er een verbod op het produceren, verhandelen en hergebruiken van producten met asbest.Desalniettemin komen we regelmatig asbestmateriaal tegen tijdens afbraakwerken. Dit…

Lees meer

Hoe weet je of een bodem gesaneerd moet worden?

Zware metalen, asbest, minerale olie … verschillende stoffen kunnen de kwaliteit van de bodem negatief beïnvloeden. Dat is slecht voor mens en natuur. Daarom moeten die verontreinigingen verwijderd worden. Maar hoe weet je nu of een bodemsanering nodig is? Een bodemstudie geeft het antwoord. LAAT EEN BODEMONDERZOEK UITVOEREN De eerste stap is een oriënterend bodemonderzoek. Deze…

Lees meer

Aandachtspunten voor het ophogen van een perceel

Om waterschade te vermijden, is het belangrijk dat de vloerpas van het gebouw op de juiste hoogte staat. Daarom moeten we soms een perceel ophogen. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Want een reliëfwijziging is complexer dan de meeste mensen denken. HEB JE EEN VERGUNNING NODIG? Je hebt geen vergunning voor een reliëfwijziging nodig wanneer…

Lees meer

Hoe moeilijk is het om gebouwen gedeeltelijk te slopen?

We hoeven je waarschijnlijk niet uit te leggen dat de gedeeltelijke sloop van een gebouw aartsmoeilijk is. Dit project vraagt immers meer finesse dan een complete afbraak. Gelukkig is niets onmogelijk. Dankzij een uitgebreide planning en diverse veiligheidsmaatregelen is het perfect mogelijk om een gebouw in stukken af te breken. DE PLANNING IS CRUCIAAL Zoals het spreekwoord zegt:…

Lees meer

Wanneer heb je een kapvergunning nodig voor het rooien van bomen?

Om een perceel bouwrijp te maken, moeten er vaak verschillende dingen gebeuren. Zoals het afbreken van een oud pand of het ophogen van de grond. In sommige gevallen moet je zelfs bomen rooien. Hiervoor heb je waarschijnlijk een kapvergunning nodig. VERPLICHTE KAPVERGUNNING Een kapvergunning is verplicht voor het vellen van hoogstammige bomen. Onder de term…

Lees meer

Hoe lang duurt het slopen van een gebouw?

Tijd is geld. Een bouwproject moet altijd zo snel mogelijk verlopen. Dat geldt niet alleen voor de constructiewerken, maar ook voor de sloop van een bestaand gebouw. Maar hoe lang duurt een afbraak? Daarop kunnen we geen eenduidig antwoord geven, want de timing is afhankelijk van verschillende factoren. WAT BEPAALT DE DUUR VAN DE AFBRAAKWERKEN?…

Lees meer

De grootste problemen bij verbouwingen

Het loopt niet altijd van een leien dakje. Elk project kent problemen – de ene al wat groter dan de andere. Dat is geen pretje. Want tegenslagen kosten handenvol geld en tijd. Over de jaren heen werden we geconfronteerd met verschillende tegenslagen bij een verbouwing. Dit zijn de grootste problemen: STRUCTURELE VERRASSINGEN Veruit het grootste…

Lees meer

  • 1
  • 2