Heb je een bouwgrond gekocht voor een nieuw bedrijfspand, maar staat het vol met bomen? Dan moet je die eerst kappen. Dat kan echter niet zonder een boscompensatie.

WAT IS EEN BOSCOMPENSATIE?

In Vlaanderen is een boscompensatieplicht van kracht. Dat wil zeggen dat er voor elke ontbossing een compensatie vereist is.

Als compensatie zijn er drie mogelijkheden:

  1. De aanplanting van een nieuw bos dat even groot is (of groter) als de gekapte oppervlakte.
  2. Een bijdrage storten aan het Bossencompensatiefonds van de Vlaamse overheid.
  3. Een combinatie van bovenstaande opties.

De aanplanting van een nieuw bos mag op je eigen terrein. Maar er zijn ook grondeigenaars die een te bebossen perceel aanbieden. Die vind je via boscompenseren.be.

ECOLOGISCHE WAARDE

Bij elke boscompensatie berekent men de ecologische waarde van het perceel. Die is afhankelijk van de samenstelling:

  • Factor 1: niet-inheemse loofbomen of naaldbomen (> 80% van het perceel)
  • Factor 1,5: gemengde bossen (inheems loofbos tussen 20% en 80% van het perceel)
  • Factor 2: inheemse loofbomen (> 80% van het perceel)
  • Factor 3: Europees te beschermen boshabitat

De boscompensatie in natura berekent men als volgt:
ontboste oppervlakte (m²) * compensatiefactor

Een bijdrage aan het Bossencompensatiefonds berekent men aan de hand van deze formule:
ontboste oppervlakte (m²) * compensatiefactor * €3,56/m²

UITZONDERINGEN

Behoort de industriegrond tot een verkaveling? Dan moet de verkavelaar een compensatie geven voor de beboste oppervlakte binnen de verkaveling. Het gaat dus niet alleen om de percelen zelf, maar ook over de ruimte voor de aanleg van wegen, nutsvoorzieningen, enz.

Daarnaast is er een vrijstelling van de compensatieplicht voor spontane bebossingen jonger dan 22 jaar. Gebeurde de bebossing voor 1990, dan is er wel een compensatie nodig.

PROCEDURE

Het boscompensatievoorstel dien je samen met de aanvraag van de omgevingsvergunning in. Het bijhorende formulier vind je hier.

In dit boscompensatievoorstel staat de te ontbossen oppervlakte en de compensatiemanier. Na een goedkeuring kunnen de werken starten.

Van zodra de compenserende bebossing klaar is, voert het Agentschap Natuur en Bos een controle uit. Nadien leveren zij een attest af als bevestiging dat aan alle voorwaarden werd voldaan.