Om een perceel bouwrijp te maken, moeten er vaak verschillende dingen gebeuren. Zoals het afbreken van een oud pand of het ophogen van de grond. In sommige gevallen moet je zelfs bomen rooien. Hiervoor heb je waarschijnlijk een kapvergunning nodig.

VERPLICHTE KAPVERGUNNING

Een kapvergunning is verplicht voor het vellen van hoogstammige bomen. Onder de term ‘hoogstammig’ verstaat men bomen met een stamomtrek van minstens 1 meter (te meten vanaf 1 meter boven de grond).

UITZONDERINGEN

In bepaalde situaties heb je geen kapvergunning nodig voor het rooien van bomen. Bijvoorbeeld wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan:
• De boom maakt geen deel uit van een bos
• Het perceel behoort tot een woongebied, agrarisch gebied of industriegebied
• De boom staat niet in woonparkgebied
• De boom staat op max. 15 meter van een vergund gebouw (woning, bedrijf of landbouw)
Opgelet: in heel wat gemeenten zijn kapverordeningen van kracht. Informeer jezelf bij het gemeentebestuur voordat je met het rooien begint.

EEN KAPVERGUNNING AANVRAGEN

Vraag een kapvergunning online aan via het Omgevingsloket of vul een schriftelijke aanvraag in bij je gemeente.

HOE LANG IS EEN KAPVERGUNNING GELDIG?

Vaak is een vergunning voor het rooien van bomen beperkt geldig. Houd hier rekening mee bij de timing van het bouwproject.