Tijd is geld. Een bouwproject moet altijd zo snel mogelijk verlopen. Dat geldt niet alleen voor de constructiewerken, maar ook voor de sloop van een bestaand gebouw.

Maar hoe lang duurt een afbraak?

Daarop kunnen we geen eenduidig antwoord geven, want de timing is afhankelijk van verschillende factoren.

WAT BEPAALT DE DUUR VAN DE AFBRAAKWERKEN?

De duurtijd wordt bepaald door:

Oppervlakte

Uiteraard speelt de oppervlakte een rol. Een klein winkelpand afbreken gaat sneller dan de sloop van een grote industriehal. Des te groter het gebouw, des te langer de sloop.

Volledige of gedeeltelijke sloop

Het is waarschijnlijk geen verrassing dat een gedeeltelijke sloop meer tijd vraagt dan een volledige afbraak. Deze afbraakwerken vragen een andere aanpak. Bovendien zijn er extra maatregelen nodig om de hinder in het ‘actieve’ gedeelte te beperken, zoals de plaatsing van stofschermen.

Omgeving

Soms zijn er een aantal situationele beperkingen die de sloop vertragen. Bij de afbraak van een gesloten bebouwing moeten we bijvoorbeeld extra tijd spenderen aan de stabiliteit van de naastgelegen panden.

Onvoorziene omstandigheden

Af en toe stoten we op onvoorziene omstandigheden die de veiligheid van de afbraakwerken in gevaar brengt. Ook die kunnen de duurtijd verlengen.

WAT GEBEURT ER OP DIE TIJD?

Afbraakwerken bestaan uit vier stappen:

1. Voorbereiding

Onze sloopexperts brengen eerst het gebouw in kaart. Er wordt gekeken naar structurele elementen, inrichtingen, nutsleidingen, gevaarlijke materialen, enz.

Op basis van deze informatie stellen ze een plan van aanpak op. Dit is een soort van handleiding waarin staat hoe het gebouw gesloopt wordt. Er wordt tevens een sloopvergunning aangevraagd.

2. Ontmantelingswerken

Voordat de kranen hun werk mogen doen, gaan slopers aan de slag om het gebouw te strippen. Ze ontmantelen het gebouw en verwijderen onder andere:

  • Verwarmingstoestellen
  • Elektriciteitsaansluitingen
  • Binnen- en buitendeuren
  • Ramen
  • Gyprocwanden en valse plafonds
  • Overgebleven inrichtingen (kasten, verlichting, meubels…)

Daarnaast sluit men de elektriciteits- en aardgasleidingen af. Zo is er geen gevaar op elektrocutie of ontploffing.

3. Afbraak gebouw

Eens het ‘skelet’ overblijft, is het de beurt aan de sloopkranen. Met behulp van sloophamers, sorteergrijpers, knipscharen en betonvergruizers breken ze het gebouw af tot aan de grond.

4. Afvoer sloopmateriaal

In de tweede fase was er reeds een selectieve ontmanteling. Dat laat ons toe om het afbraakmateriaal te sorteren. Alles wordt gesorteerd en afgevoerd naar erkende centra ter recyclage. Wanneer de kranen hun werk hebben gedaan, wordt ook het overige sloopmateriaal afgevoerd.