Ga je een gebouw afbreken? Dan heb je waarschijnlijk een sloopopvolgingsplan nodig.

Een sloopopvolgingsplan brengt de afvalstromen in kaart. Het zegt welke materialen vrijkomen tijdens de afbraak, waar ze zich bevinden en in welke hoeveelheden.

Het doel is simpel: vermijden dat afval met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP), zoals asbest, plastic en rookmelders, bij het steenpuin terechtkomt.

Dit afval vraagt namelijk een afzonderlijke behandeling. Dat vertaalt zich in de kostprijs. Verschillende afbraakfirma’s proberen deze meerkost te vermijden door puin met een hoog milieurisico te verstoppen in de rest van het slooppuin. Een sloopopvolgingsplan moet dit vermijden.

VOORDELEN

Heel wat partijen zien een sloopopvolgingsplan als nutteloos extra werk. Toch biedt het een aantal voordelen:

  • Zuiverdere materiaalstromen
  • Lagere verwerkingskosten
  • Kleiner risico op onverwachte kosten tijdens de sloop

INHOUD SLOOPOPVOLGINGSPLAN

Een sloopopvolgingsplan is een uitgebreid document dat onder andere deze informatie bevat:

  • Lijst met afvalstoffen die vrijkomen en hun EURAL-code
  • De vermoedelijke hoeveelheid (in kubieke meter of ton)
  • De verschijningsvorm
  • De locatie in het gebouw

WERKWIJZE

Een sloopdeskundige van TRACIMAT maakt de inventaris op. Via een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem gaat deze expert na wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken. Hij levert een conformiteitsverklaring, een verwerkingstoelating en een sloopattest.

IS EEN SLOOPOPVOLGINGSPLAN VERPLICHT?

Een sloopopvolgingsplan is verplicht voor de afbraak van gebouwen met een volume groter dan 1.000 m³. Voor kleinere volumes geldt een vereenvoudigde procedure. Tenslotte is er nog een aparte procedure voor infrastructuurwerken (wegen, parkings, bruggen…).