Enkele decennia geleden waren asbesthoudende bouwmaterialen vrij populair. Maar toen kende men de gevaren van dit materiaal nog niet. Het brengt namelijk enorme gezondheidsrisico’s met zich mee.
Daar kwam in 1998 verandering in. Sindsdien is er een verbod op het produceren, verhandelen en hergebruiken van producten met asbest.
Desalniettemin komen we regelmatig asbestmateriaal tegen tijdens afbraakwerken. Dit vraagt een specifieke aanpak.

STAP 1: ASBESTINVENTARIS

In eerste instantie maken we een asbestinventaris. Dit document geeft antwoorden op vragen als:
• Waar bevindt het asbesthoudend materiaal zich?
• Over welke hoeveelheden spreken we?
• Gaat het om gebonden of ongebonden asbest?
Deze informatie is cruciaal om de volgende stappen voor te bereiden.

STAP 2: ASBESTVERWIJDERING

Van zodra alles in kaart is gebracht, starten de werkzaamheden. De aanpak verschilt naargelang het materiaaltype.
Bij gebonden asbest, bijvoorbeeld in golfplaten, leien of buizen, wordt alles voorzichtig gedemonteerd en klaargemaakt voor transport. Werkmannen dragen speciale pakken, handschoenen en mondmaskers om zichzelf te beschermen.
Bij ongebonden asbest is er steeds een erkende asbestverwijderaar nodig. Die zal aangepast gereedschap gebruiken, zoals een luchtdichte tent, om het afval veilig te verwijderen.

STAP 3: ASBESTVERWERKING

Na de verwijdering gaat het asbestafval naar een gespecialiseerde verwerkingsfirma. Hier wordt het materiaal gesaneerd. Dat gaat meestal via een thermische of chemische verwerking, waarbij het asbest wordt omgezet in een onschadelijke stof.