Industriële bouwplannen? Voor de eerste steen gelegd wordt, moet er vanalles gebeuren. Zo moeten alle onzuiverheden en begroeiing weggehaald worden en er dient een bodemonderzoek te gebeuren. In dit artikel focussen we op het bouwklaar maken van de grond.

BOUWRIJP MAKEN VAN HET PERCEEL

Moeten er bomen worden gekapt alvorens de werken kunnen aanvangen? Hou dan rekening met het ontbossingsdecreet dat je verplicht om elke gekapte boom elders aan te planten.  Is dit niet mogelijk, dan kan er ook voor gekozen worden om een vergoeding te betalen.

BOUWGRONDANALYSE DOOR BODEMDESKUNDIGE

De kwaliteit van de bouwgrond is bepalend voor het type fundering. Een bodemanalyse vermijdt dat je in een latere fase voor onaangename verrassingen komt te staan. Bovendien vertelt de analyse ook of de grond al dan niet vervuild is. Een verontreinigde bodem moet eerst gereinigd worden.

DE GRONDWERKEN

De kelder en funderingen mogen, met het oog op de stevigheid van het gebouw, niet op de bovenste laag worden gebouwd. Daarom moet alle zwarte teelaarde weggegraven worden. In deze fase wordt ook de bouwput voor de kelder en funderingen gegraven. Het is belangrijk dat deze precies de diepte krijgt die voorgeschreven staat in het plan.

DROOGZUIGING EN DRAINAGE

Staat het grondwater te hoog, dan moet het eerst weggezogen worden, zodat de fundering droog komt te staan. Daarnaast kan het ook nodig zijn om het terrein te draineren. Zeker in klei- en leemstreken verdient deze maatregel aanbeveling. Door enkele buizen ondergronds te leggen, kan het overtollig water weg en voorkom je later problemen.

Ben je op zoek naar een partner voor het bouwklaar maken van je industrieterrein? Neem contact op!