Bij de sloop van een industrieel pand, moet steeds een sloopinventaris worden opgesteld. Daarin worden alle afvalstoffen opgesomd die in het pand schuilgaan. De aannemer stelt op basis van de sloopinventaris een offerte op maat op.  Zo is er achteraf minder discussie over de kostprijs. Vaak gaat de sloopinventaris bovendien gepaard met een asbestinventarisatie.

Een sloopinventaris is verplicht voor alle grote sloop- of ontmantelingsprojecten waarbij afbraakmaterialen vrijkomen, met uitzondering van gebouwen die uitsluitend als woning worden gebruikt. De inventaris wordt opgemaakt door de architect of een deskundige en moet klaar zijn voor de toewijzing van de werkzaamheden aan de aannemer.

DIT STAAT IN DE SLOOPINVENTARIS

Voor elke afvalstof vermeldt de inventaris:

  • de benaming
  • de bijhorende EURAL-code
  • de vermoedelijke hoeveelheid (in kubieke meter of in ton)
  • de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt
  • de verschijningsvorm

De architect of deskundige moet opvolgen of alle afvalstoffen die vrijkomen bij de sloopwerken ook daadwerkelijk afgevoerd worden naar een vergund recyclagecenter. Alle gegevens dienen over een periode van vijf jaar te worden bijgehouden voor controle.

SLOOP- VS. ASBESTINVENTARIS

Bij afbraakwerken is een sloopinventaris een must, maar ook de asbestinventaris moet geconsulteerd worden. Die omvat alles wat asbest bevat in een bedrijf en is dan ook cruciaal voor de bescherming van de werknemers. Hoewel de asbestinventaris verplicht is, beschikken heel wat bedrijven er niet over.

Plan je sloopwerken in je bedrijf? Neem dan contact op met ons. Wij werken samen met architecten die standaard een sloopinventaris opstellen voor aanvang van elke afbraak.